Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møre og Romsdal Revisjon IKS er et interkommunalt selskap med hovedkontor i Kristiansund. Vi utfører finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og andre revisjonstjenester for fylkeskommunen og 17 kommuner på Nordmøre og i Romsdal, i tillegg til revisjon av kommunale foretak og selskaper. Vi har avdelingskontorer i Molde og i Surnadal.

Selskapets formål er å styrke revisjonens uavhengighet, kvalitet og effektivitet. Selskapet skal sikre de deltakende eierkommunene en helhetlig revisjon i egen regi, og selskapet har ikke erverv som formål. Selskapet skal utføre all lovpålagte revisjon og selskapskontroll for deltakerkommunene.