Vi i MRR ønsker å være den foretrukne leverandøren av kommunale og fylkeskommunale revisjonstjenester i Nordmøre og Romsdal. Dette vil vi oppnå gjennom våre kjennetegn som består av akronymet EKTE. 

Hvis vår adferd både internt og ekstern kjennetegnes ved at vi er

 • Engasjert 
 • Kvalitetsbevisst
 • Troverdig og 
 • Endringsvillig 

så tror vi at vi bidrar til samfunnsrollen som revisor og at vi er med på å bygge tillit i kommunal sektor. 

Våre kjennetegn gjenspeiles i vår perspektivtenkning både med tanke på strategi og handlingsplaner. Vårt mål er at dette i sum skal lede frem til at innbyggerne som bor i vårt revisjonsdistrikt skal få bedre kommuner å bo i. 

Vi utgir årlig en åpenhetsrapport som gir innsikt i vår organisering og kvalitetssikring av revisjonsoppdragene våre. 

MRR (Møre og Romsdal Revisjon IKS) er et interkommunalt revisjonsselskap som ble etablert med drift fra 1. februar 2017. I januar 2019 vedtok representantskapet i selskapet en sammenslåing med Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS. Den sammenslåtte virksomheten skal etableres i selskapet Møre og Romsdal Revisjon SA med drift fra 1. januar 2020. Sammenslåingen forutsetter vedtak i alle eierkommunene og fylkeskommunen.

Våre eierkommuner

 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Molde kommune
 • Kristiansund kommune
 • Vestnes kommune
 • Rauma kommune
 • Nesset kommune
 • Aukra kommune
 • Fræna kommune
 • Eide kommune
 • Averøy kommune
 • Gjemnes kommune
 • Tingvoll kommune
 • Sunndal kommune
 • Surnadal kommune
 • Rindal kommune
 • Halsa kommune
 • Smøla kommune
 • Aure kommune