Vi søker etter både forvaltningsrevisorer og fagansvarlig for forvaltningsrevisjon.

 

Forvaltningsrevisor

Dine arbeidsoppgaver vil være:

·        Planlegge forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og undersøkelser

·        Gjennomføre intervju, spørreundersøkelser og dokumentanalyser

·        Kontakt med ledere og ansatte i kommunal sektor

·        Analyse og rapportskriving

·        Presentasjoner i kontrollutvalg og kommunestyret

·        Oppdragsansvar kan tilfalle stillingen

 

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

·        Mastergrad innen samfunnsvitenskap, jus, humaniora, økonomi eller annen relevant utdanning

·        Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke

·        Kunnskap om og interesse for digital kompetanse

·        God metodeforståelse

·        Gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig

·        Evne og ønske om å ta ansvar og levere gode resultater innenfor tidsfrister

·        Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk og effektivt – og samtidig god på samarbeid

 

 

Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

Stillingen består i å lede, videreutvikle og fornye forvaltningsrevisjonsarbeidet i selskapet. Arbeidet med å utarbeide egne rapporter krever skriveglede, analytiske evner, metodekunnskap og evne til å trekke ut essensen av store datamengder. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe.

 

Arbeidsoppgaver:

·        Planlegging og oppfølging av fag, ressursutnyttelse, kvalitetssystemet og budsjett

·        Videreutvikle kvalitetssystem, metode og verktøy

·        Ansvar for kvalitetssystemet

·        Medansvar for å sikre god dialog muntlig og skriftlig mellom de reviderte og revisor

·        Rapportere til kontrollutvalg og andre

·        Bidra til å fremme selskapets omdømme

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper i tillegg til de ønskede kvalifikasjoner nevnt under forvaltningsrevisor:

·        Kjennskap til offentlig virksomhet

·        Erfaring fra arbeid med forvaltningsrevisjon, operasjonell revisjon eller konsulentvirksomhet

 

Vi tilbyr for begge stillingene:

·        Gode utviklingsmuligheter i et stimulerende og tverrfaglig miljø

·        Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver

·        Fleksibel arbeidstid, lønn etter avtale og god pensjons- og forsikringsordning

·        Vi kan tilby hjemmekontor etter avtale

 

Søknad med CV sendes til post@mrrevisjon.no innen 19. juni 2023.