Det er krav om å utarbeide et finansreglement med administrative rutiner for finansforvaltning, minst en gang i kommunestyret sin valgperiode.

Dette reglementet og rutinene skal kvalitetsikres av en uavhengig instans før det blir vedtatt av kommunestyret. Vi er uavhengig instans for våre kommuner.