Kommunerevisjonen skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Om vi avdekker misligheter, skal vi sende en foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal vi sende en endelig innberetning med kopi til rådmannen.