Kommunerevisjonen skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Vi skal sende en foreløpig innberetning til kontrollutvalget dersom vi avdekker misligheter. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal vi sende ei endelig innberetning med kopi til rådmannen.