Kommunerevisjonen har ansvar for å bekrefte ulike prosjektregnskap for statlige tilskudd, for eksempel spillemidler.


I tillegg har vi mange andre attestasjonsoppdrag, for eksempel momskompensasjon, ressurskrevende tjenester og pasientregnskap.